Kundcase – FCG

Skärgårdens avskildhet och lugnande miljö ger bra fokus – en massa bra idéer har väckts som vi sedan omsatt i faktisk utveckling av företaget.

Teamövningen som break i konferensen kändes relevant och innehöll precis de element som skapar diskussion, reflektion och gav ny energi i mötet.

Jimmy Brink, Partner, FCG