Medarbetarskap

Kreativ teambuilding

295 kr

Artikelnr: Inte tillgänglig.

I dagens föränderliga värld ställs  högre krav på organisationen och medarbetarna. Vi har skapat gruppdynamiska övningar för att involvera, skapa tillit, öka kommunikationen och förbättra samarbetet.

Involvera – Alla behövs på övningen knuten för att lyckas med uppgiften. Alla håller händerna på ett rep och utan att släppa så ska en knut göras.

Tillit – Detta moment får gruppen att känna trygghet och även hitta lösningar tillsammans. Gruppen delas in i lag vars uppgift är att ta sig över ”syraflod” utan att varken tappa arbetsmaterial eller lagmedlemmar i floden. Allt sker under tidspress och det krävs att kommunikation, arbetsplanering och ledarskap fungerar fullt ut för att lyckas.

Kommunicera – Här vill vi få deltagarna att kunna påverka och även hitta kontroll utifrån sin egen handling. Det bygger på ett blindtest där gruppen ska lyckas göra en 4-kant med räta hörn och lika långa sidor tillsammans med förbundna ögon.

Samarbeta – Kroken är en övning där alla i gruppen måste samarbeta för att lyckas flytta föremålen från en plats till en annan.

  • Teambuilding
  • Samarbete
  • Kommunikation
  • Problemlösning

Alternativ 1

1 timme

Medarbetarskap

 

 

Per person: 295 kr

Startavgift(400: 7.000 kr

Alla priser är exkl. moms