Hållbarhet

Vårt ansvar
För oss på Öppet Hav handlar miljö- och hållbarhetsarbetet om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Vi värnar om vår miljö, det samhälle vi verkar i samt människorna som lever i det. Därför är det en självklarhet för oss att göra vad vi kan för att ta ansvar för och förbättra vår miljö, det samhälle som vi är en del av samt uppmana till en hälsosam och hållbar livsstil. Hur vi gör det kan du läsa om här.

Vad är klimatkompensation?
Klimatkompensation är en finansiering av en klimatåtgärd utanför den egna verksamheten. Åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är (minst) lika stor som de utsläpp som ska kompenseras. Klimatkompensationsprojekten ger också, utöver själva klimatnyttan, ofta positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas.

Vi inkluderar alltid klimatkompensationen
Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet. Varje år görs en genomgång av verksamheten där vi beräknar dess CO2-utsläpp.  Utifrån dessa beräkningar klimatkompenserar vi sedan, i samarbete med Tricorona Climate Partner, vår verksamhets totala utsläpp ton för ton . Vi har bestämt att göra det enkelt för våra kunder att göra ett bra val för miljön. I samtliga våra transporter (land, luft och på havet) ingår alltid klimatkompensationen utan extra kostnad. Bra för våra kunder – men framförallt bra för miljön!

Vilket projekt stöttar Öppet Hav?
Öppet Hav stöttar, genom klimatkompensationen, ett vindprojekt i Maharashtra i Indien. Där har 33 vindkraftverk installerats för att ersätta smutsig el från kolkraftverk.
Utöver miljövinsterna bidrar projektet till ett antal direkta fördelar för lokalbefolkningen. De får trygga långtidsanställningar med regelbundna, kostnadsfria hälsokontroller och på arbetsplatsen finns en strikt policy mot sexuella trakasserier för att skydda de kvinnliga anställda. Handikappcentret i staden Karkardooma i Delhi har fått solpaneler installerade på taket för ren och tryggad energitillgång.

Certifiering garanterar kvalitén
Maharashtra är certifierat både enligt FN:s CDM och den globala ideella stiftelsen Gold Standard (initierad av bland annat WWF International och Greenpeace International).