Hållbarhet

Vårt ansvar
För oss på Öppet Hav handlar miljö- och hållbarhetsarbetet om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Vi värnar om vår miljö, det samhälle vi verkar i samt människorna som lever i det. Därför är det en självklarhet för oss att göra vad vi kan för att ta ansvar för och förbättra vår miljö, det samhälle som vi är en del av samt uppmana till en hälsosam och hållbar livsstil. Hur vi gör det kan du läsa om här.

Vad är klimatkompensation?
Klimatkompensation är en finansiering av en klimatåtgärd utanför den egna verksamheten. Åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är (minst) lika stor som de utsläpp som ska kompenseras. Klimatkompensationsprojekten ger också, utöver själva klimatnyttan, ofta positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas.

Vi inkluderar alltid klimatkompensationen
Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet. Varje år görs en genomgång av verksamheten där vi beräknar dess CO2-utsläpp.  Utifrån dessa beräkningar klimatkompenserar vi sedan, i samarbete med Atmoz, vår verksamhets totala utsläpp ton för ton . Vi har bestämt att göra det enkelt för våra kunder att göra ett bra val för miljön. I samtliga våra transporter (land, luft och på havet) ingår alltid klimatkompensationen utan extra kostnad. Bra för våra kunder – men framförallt bra för miljön!

Vilket projekt stöttar Öppet Hav?
Öppet Hav stöttar, genom klimatkompensationen, ett solpanelsprojekt i Godawari i Indien.

Godawari-anläggningen är en av de första i sitt slag och visar vägen för mer storskalig sol-elproduktion i Indien. De stora generatorerna drivs helt av vatten som värmts upp av solen och varje dag produceras fossilfri energi som används i elnätet.

Tack vare den fossilfria solenergin förhindrar projektet utsläpp av ca 113 160 ton CO2e per år. Att visa på goda storskaliga och funktionsdugliga projekt för andra har visat sig ha stor påverkan på andras val av teknologi och projektet har visat för andra investerare att storskalig sol-el levererar säker och kostnadseffektiv elektricitet. Den här anläggningen har klarat såväl FN:s som Gold Standards certifieringskrav.