Hållbarhet

Vårt ansvar
För oss på Öppet Hav handlar miljö- och hållbarhetsarbetet om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Vi värnar om vår miljö, det samhälle vi verkar i samt människorna som lever i det. Därför är det en självklarhet för oss att göra vad vi kan för att ta ansvar för och förbättra vår miljö, det samhälle som vi är en del av samt uppmana till en hälsosam och hållbar livsstil. Hur vi gör det kan du läsa om här.

Vad är klimatkompensation?
Klimatkompensation är en finansiering av en klimatåtgärd utanför den egna verksamheten. Åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är (minst) lika stor som de utsläpp som ska kompenseras. Klimatkompensationsprojekten ger också, utöver själva klimatnyttan, ofta positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas.

Vi inkluderar alltid klimatkompensationen
Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet. Varje år görs en genomgång av verksamheten där vi beräknar dess CO2-utsläpp.  Utifrån dessa beräkningar klimatkompenserar vi sedan, i samarbete med Atmoz, vår verksamhets totala utsläpp ton för ton . Vi har bestämt att göra det enkelt för våra kunder att göra ett bra val för miljön. I samtliga våra transporter (land, luft och på havet) ingår alltid klimatkompensationen utan extra kostnad. Bra för våra kunder – men framförallt bra för miljön!

Vilket projekt stöttar Öppet Hav?
Öppet Hav stöttar, genom klimatkompensationen, ett solpanelsprojekt i Bhadla i Indien.

I ett av Indiens mest förorenande distrikt är solcellsparken Bhadla Solar ett viktigt steg på vägen mot förnybar energiförsörjning. Projektet tar till vara på den outnyttjade solpotentialen i regionen och bidrar till att stärka det instabila elnätet.

492 miljoner ton CO2e per år i minskad klimatpåverkan är resultatet av detta projekt.
Detta motsvarar klimatpåverkan för 49 238 svenskar årligen. Den relativt låga befolkningsdensiteten i regionen och de höga temperaturerna gör delstaten perfekt för landets nya satsning mot solcellsparker.

Projektet har medfört många arbetstillfällen för den lokala befolkningen. I dagsläget är 33 personer anställda för drift och underhåll och har även genomgått noggrann utbildning.

Den här anläggningen har klarat såväl FN:s som Gold Standards certifieringskrav.