Bra att veta

Så här jobbar vi

Bra att känna till

Miljö
Öppet Hav arbetar för en hållbar utveckling av Stockholms skärgård. Öppet Hav arbetar aktivt för att optimera kundens upplevelser samtidigt som våra arrangemangs påverkan på den lokala natur- och kulturmiljön minimeras. För oss är värnandet om miljön en del i arbetet för att trygga den långsiktiga affären – ett arbete och en process som pågår hela tiden.

Säkerhet & försäkringar
Säkerhet är A och O för oss. Därför lägger vi största vikt på att säkerställa att såväl vår utrustning som vår personal håller högsta kvalitet och kompetens.
Försäkringar – en självklarhet, men ändå något vi vill poängtera. Öppet Hav har ansvarsförsäkring för alla deltagare i våra evenemang, så väl på land som ombord på våra båtar och helikopter.

Väder & vind
Vid aktiviteter utomhus, särskilt i vårt klimat, är naturligtvis vädret en faktor som måste beaktas. Våra verksamheter genomförs huvudsakligen utomhus under årets alla 365 dagar. Det kanske gör att vi har en lite annorlunda inställning till vädret.

Efter många års arbete i utomhusmiljö, och med stor erfarenhet av både dåligt och bra väder, vet vi vilken inverkan vädret kan ha på upplevelsen. En dag ombord i snö och blåst efterföljd av en värmande bastu och god middag, bjuder ofta på en minst lika stark och minnesvärd upplevelse som en strålande solig dag.
Även om ”dåligt väder” ofta ger en extra dimension åt upplevelserna utmanar vi inte vädrets krafter. För att uppnå de bästa upplevelserna anpassar vi våra aktiviteter efter rådande väderförhållanden. Vi avbokar inte våra aktiviteter på grund av dåligt väder eller hård/ingen vind, med mindre än att vi bedömer att det skulle kunna finnas risk vid genomförande av en speciell aktivitet.
Klädsel
Det är viktigt som deltagare att vara rätt klädd. Som bokare är det lika viktigt att informera om vilken klädsel som rekommenderas. Klädseln, framförallt lämpliga skor, bör anpassa till aktiviteterna och väderleken. En extra varm tröja kan också vara skönt under årets kallare månader. Ombord på våra båtar erbjuder vi alla våra gäster vind- och regnställ eller varma flytoveraller.